Regulamin - Catering dietetyczny Łódź, Warszawa,Rzeszów
Biuro Obsługi Klienta 733 909 809; Pn-Pt 8:00-18:00

REGULAMIN

REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO SUVIBOX.PL 

 

§1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pkt. 1

Właścicielem cateringu dietetycznego SuviBox.pl jest firma „Think” z siedzibą w Łodzi przy ul. Koniczynowej 1. NIP: 729-249-44-19; REGON: 101009891

Pkt. 2

Przedmiotem zamówienia są zestawy sprzedawane w postaci 3 lub 5 zbilansowanych posiłków w ramach następujących kaloryczności: 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 4000. Każdy posiłek jest osobno spakowany w plastikowe opakowanie metodą zgrzewania oraz dostarczany do klienta w papierowej torbie.

Pkt. 3

Posiłki spakowane są w plastikowe pojemniki metodą zgrzewania i przystosowane do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Pojemniki nie są przystosowane do podgrzania w piekarnikach czy piecach. Podgrzanie posiłków musi odbywać się po uprzednim usunięciu lub nacięciu folii.

Pkt. 4

Posiłki po dostarczeniu do zamawiającego do czasu spożycia powinny być przechowywane w temperaturze 2 - 6 °C. Zalecane jest spożycie posiłków w ciągu 24h nie później niż w ciągu 48h od dostarczenia. 

§2 ZAMAWIANIE CATERINGU SuViBox

Pkt. 1

Zamówienie diety SuViBox następuje online (www.suvibox.pl/zamow, catering@suvibox.pl) lub telefonicznie (786 209 409; 733 909 809) najpóźniej na dwa dni przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Pkt. 2

Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, a jego wszystkie zapisy akceptuje.

Pkt. 3

Biuro SuViBox przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem telefonu +48 786 209 409; 733 909 809 . Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.suvibox.pl w zakładce zamówienia bądź wysłać je na adres email: catering@suvibox.pl

Pkt. 4

Zamawiający online lub telefonicznie jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane potrzebne do złożenia 
i realizacji zamówienia oraz dane kontaktowe, zgodne ze stanem faktycznym.

Pkt. 5

W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych bądź w przypadku kobiet w ciąży zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym mailowo konsultanta dietetycznego SuViBox przed złożeniem zamówienia.

W momencie przeciwskazań powstałych w trakcie świadczenia usługi zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać tę informację konsultantowi wysyłając ją na email: catering@suvibox.pl

Pkt. 6

Zamawiający oświadcza, iż na dzień złożenia zamówienia w firmie Think właściciela SuViBox.pl nie ma żadnych przeciwskazań i ograniczeń w spożywaniu wszelkich produktów spożywczych. 
Zamawiający oświadcza, iż nie zidentyfikowano u niego żadnych problemów zdrowotnych w szczególności:
a) nadciśnienia tętniczego;
b) cukrzycy;
c) alergii pokarmowych.

Pkt. 7

Zamawiający oświadcza, iż nie zażywa leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;

Pkt. 8

W razie zatajenia przez klienta problemów zdrowotnych firma nie bierze odpowiedzialności za efekty diety.

Pkt. 9

Płatności za świadczenie usługi odbywają się w systemie online przelewem na rachunek bankowy 59 1050 1214 1000 0092 2369 2865 prowadzony w ING BANK ŚLĄSKI. SuViBox nie przyjmuje płatności w formie gotówki.

Pkt. 10

Płatność za catering SuViBox musi zostać zrealizowana w całości przed realizacją zamówienia za cały okres jego trwania z góry.

Pkt. 11

W przypadku braku płatności SuViBox może odstąpić bez konsekwencji od realizacji zamówienia.

Pkt. 12

Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie SuViBox.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z konsultantem SuViBox do zamawiającego zostaje wysłane mailowo lub smsowo Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia z systemu „Fakturownia.pl”. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia zawiera szczegóły min. dane osobowe, wybraną dietę, okres umowy, adres dostawy oraz informacje o płatności. Mailowe Potwierdzenie Zamówienia (oznaczone literą R i numerem) jest podstawą do dokonania płatności na nr. rachunku wymieniony w Pkt. 9 niniejszego paragrafu. 
W odpowiedzi na maila klient zobowaiązany jest przysłać potwierdzenie wpłaty przed pierwszą dostawą. 

Pkt. 13

Otrzymanie maila/SMSa  opisanego w Pkt.12 jest potwierdzeniem przyjęcia przez nas zamówienia i jest jednoznaczne z obowiązkiem jego OPŁACENIA lub ODWOŁANIA. Dostawy rozpoczną się zgodnie z przyjętym zamówieniem, nieopłacenie rachunku/ faktury i brak informacji o odwołaniu zamówienia upoważnia SuViBox do dochodzenia zapłaty drogą uregulowaną Polskim Prawem

Pkt. 14

Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 12 godzin. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

Pkt. 15

Zamówienia diety SuViBox może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.

Pkt. 16

W przypadku odsprzedaży posiłków SuViBox lub ich przekazaniu SuViBox osobom trzecim firma nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety.

§3 DOSTAWA

Pkt. 1

Dostawa zestawów diety SuViBox odbywa się codziennie w godzinach od 4:00 do 08:00 lub 16:00-23:00 w ustalonym  przedziale godzinowym.

Pkt. 2

Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej.

Pkt. 3

W przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu z winy dostawcy, SuViBox zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez zamawiającego. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez zamawiającego SuViBox zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.

Pkt. 4

Zamawiający ma prawo do zawieszenia  dostaw na czas określony adekwatnie do okresu umowy. 
Informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie , smsowo lub mailowo na adres: catering@suvibox.pl  z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niewywiązania się z terminu zamawiający jest obciążony kosztami zestawów, których dotyczyło zamówienie.

§4 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Pkt. 1

Zamawiający ma możliwość dokonania zmian w ramach świadczonej usługi. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

Pkt. 2

Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie 786 209 409; 733 909 809 lub na adres: catering@suvibox.pl do godz. 9:00 najpóźniej na jeden dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku zamawiający nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy.

§5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy Think z siedzibą w Łodzi ul. Koniczynowa 1. 
Akceptując regulamin klient godzi się na wysyłanie drogą SMSową i mailową informacji o kończącej się diecie, promocjach, informacji- newsletterów. 
Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać wysyłając email na adres: catering@suvibox.pl.
 W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


SuviBox - catering dietetyczny

trwa ładowanie strony SuviBox...