Regulamin - Catering dietetyczny Łódź, Warszawa,Rzeszów Catering Dietetyczny Łódź, Warszawa, Rzeszów ❤ Najzdrowsza dieta pudełkowa- sous vide! Sprawdź nowości: dieta DASH☀, post owocowo-warzywny☀ Catering Dietetyczny SuViBox ❤
Biuro Obsługi Klienta 733 909 809; Pn-Pt 8:00-18:00

REGULAMIN

REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO SUVIBOX.PL 

 

§1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pkt. 1

Właścicielem cateringu dietetycznego SuviBox.pl jest firma „Think” z siedzibą w Łodzi przy ul. Koniczynowej 1. NIP: 729-249-44-19; REGON: 101009891

Pkt. 2

Przedmiotem zamówienia są zestawy sprzedawane w postaci 3 lub 5 zbilansowanych posiłków w ramach następujących kaloryczności: 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 4000. Każdy posiłek jest osobno spakowany w plastikowe opakowanie metodą zgrzewania oraz dostarczany do klienta w papierowej torbie.

Pkt. 3

Posiłki spakowane są w plastikowe pojemniki metodą zgrzewania i przystosowane do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Pojemniki nie są przystosowane do podgrzania w piekarnikach czy piecach. Podgrzanie posiłków musi odbywać się po uprzednim usunięciu lub nacięciu folii.

Pkt. 4

Posiłki po dostarczeniu do zamawiającego do czasu spożycia powinny być przechowywane w temperaturze 2 - 6 °C. Zalecane jest spożycie posiłków w ciągu 24h nie później niż w ciągu 48h od dostarczenia. 

§2 ZAMAWIANIE CATERINGU SuViBox

Pkt. 1

Zamówienie diety SuViBox następuje online (www.suvibox.pl/zamow, catering@suvibox.pl) lub telefonicznie (786 209 409; 733 909 809) najpóźniej na dwa dni przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Pkt. 2

Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, a jego wszystkie zapisy akceptuje.

Pkt. 3

Biuro SuViBox przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem telefonu +48 786 209 409; 733 909 809 . Zamówienia online można składać przez całą dobę za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.suvibox.pl w zakładce zamówienia bądź wysłać je na adres email: catering@suvibox.pl

Pkt. 4

Zamawiający online lub telefonicznie jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane potrzebne do złożenia 
i realizacji zamówienia oraz dane kontaktowe, zgodne ze stanem faktycznym.

Pkt. 5

W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych bądź w przypadku kobiet w ciąży zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym mailowo konsultanta dietetycznego SuViBox przed złożeniem zamówienia.

W momencie przeciwskazań powstałych w trakcie świadczenia usługi zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać tę informację konsultantowi wysyłając ją na email: catering@suvibox.pl

Pkt. 6

Zamawiający oświadcza, iż na dzień złożenia zamówienia w firmie Think właściciela SuViBox.pl nie ma żadnych przeciwskazań i ograniczeń w spożywaniu wszelkich produktów spożywczych. 
Zamawiający oświadcza, iż nie zidentyfikowano u niego żadnych problemów zdrowotnych w szczególności:
a) nadciśnienia tętniczego;
b) cukrzycy;
c) alergii pokarmowych.

Pkt. 7

Zamawiający oświadcza, iż nie zażywa leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;

Pkt. 8

W razie zatajenia przez klienta problemów zdrowotnych firma nie bierze odpowiedzialności za efekty diety.

Pkt. 9

Płatności za świadczenie usługi odbywają się w systemie online przelewem na rachunek bankowy 59 1050 1214 1000 0092 2369 2865 prowadzony w ING BANK ŚLĄSKI. SuViBox nie przyjmuje płatności w formie gotówki.

Pkt. 10

Płatność za catering SuViBox musi zostać zrealizowana w całości przed realizacją zamówienia za cały okres jego trwania z góry.

Pkt. 11

W przypadku braku płatności SuViBox może odstąpić bez konsekwencji od realizacji zamówienia.

Pkt. 12

Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie SuViBox.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z konsultantem SuViBox do zamawiającego zostaje wysłane mailowo lub smsowo Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia z systemu „Fakturownia.pl”. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia zawiera szczegóły min. dane osobowe, wybraną dietę, okres umowy, adres dostawy oraz informacje o płatności. Mailowe Potwierdzenie Zamówienia (oznaczone literą R i numerem) jest podstawą do dokonania płatności na nr. rachunku wymieniony w Pkt. 9 niniejszego paragrafu. 
W odpowiedzi na maila klient zobowaiązany jest przysłać potwierdzenie wpłaty przed pierwszą dostawą. 

Pkt. 13

Otrzymanie maila/SMSa  opisanego w Pkt.12 jest potwierdzeniem przyjęcia przez nas zamówienia i jest jednoznaczne z obowiązkiem jego OPŁACENIA lub ODWOŁANIA. Dostawy rozpoczną się zgodnie z przyjętym zamówieniem, nieopłacenie rachunku/ faktury i brak informacji o odwołaniu zamówienia upoważnia SuViBox do dochodzenia zapłaty drogą uregulowaną Polskim Prawem

Pkt. 14

Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 12 godzin. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.

Pkt. 15

Zamówienia diety SuViBox może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.

Pkt. 16

W przypadku odsprzedaży posiłków SuViBox lub ich przekazaniu SuViBox osobom trzecim firma nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety.

§3 DOSTAWA

Pkt. 1

Dostawa zestawów diety SuViBox odbywa się codziennie w godzinach od 4:00 do 08:00 lub 16:00-23:00 w ustalonym  przedziale godzinowym.

Pkt. 2

Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej.

Pkt. 3

W przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu z winy dostawcy, SuViBox zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez zamawiającego. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez zamawiającego SuViBox zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.

Pkt. 4

Zamawiający ma prawo do zawieszenia  dostaw na czas określony adekwatnie do okresu umowy. 
Informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie , smsowo lub mailowo na adres: catering@suvibox.pl  z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niewywiązania się z terminu zamawiający jest obciążony kosztami zestawów, których dotyczyło zamówienie.

§4 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Pkt. 1

Zamawiający ma możliwość dokonania zmian w ramach świadczonej usługi. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.

Pkt. 2

Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie 786 209 409; 733 909 809 lub na adres: catering@suvibox.pl do godz. 9:00 najpóźniej na jeden dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku zamawiający nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy.

§5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pkt. 1 Pozyskiwanie danych 

Dane osobowe, które pozyskuje SuViBox to:

 • § imię i nazwisko
 • § telefon
 • § adres mailowy
 • § adres dostawy
 • § dane dotyczące płatności

Powyższe dane pozyskiwane są w celu prawidłowej realizacji zlecenia, tj. przyjęcia zamówienia, przyjęcia płatności, dostarczenia zamówienia pod wskazany adres, marketingowych i statystycznych, oraz kontaktu z Klientem.

Pozyskiwanie danych osobowych w firmie SuViBox odbywa się za pomocą następujących kanałów:

 • § telefonicznie (786-209- 409, 733-909- 809; 519-755- 994)
 • § mailowo (catering@suvibox.pl; bok@suvibox.pl; suvibox.ania@gmail.com)
 • § za pośrednictwem strony www (www.zamowienie.suvibox.pl; www.suvibox.pl/kontakt)
 • § za pośrednictwem Facebooka (www.facebook.pl/suvibox)

Użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są
u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich
danych- przetwarzanych w celach marketingowych- zgłaszając to PISEMNIE za pośrednictwem:


SMSA na numer: 786-209- 409, 733-909- 809
 MAILA na firmową skrzynkę: catering@suvibox.pl; bok@suvibox.pl

 

Pkt. 2 Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest firma THINK Piotr Broncher z siedzibą w Łodzi przy ul. Koniczynowej 1; NIP: 729-249- 44-19; REGON: 101009891. Inspektor danych : Piotr Broncher

Pkt. 3 Cel pozyskiwania danych osobowych 

Dane osobowe wymienione w pkt. 1 pozyskiwane są w celach:

 • § kontaktu z Klientem (konsultacja dietetyczna, przyjęcie zamówienia)
 • § przyjęcia i przetworzenia płatności *
 • § dostarczenia zamówienia do Klienta
 • § marketingowych**

*Niezbędne do realizacji umowy jest dokonanie płatności. W tym celu korzystamy z usług firm:

§  Pay-U (https://www.payu.pl/bezpieczenstwo-uzytkownikow;https://www.payu.pl/polityka-cookies)

§  T-Pay (https://tpay.com/bezpieczenstwo)

 

** Zgody marketingowe są potrzebne w celu przedstawienia oferty na przedłużenie diety i przesyłanie drogą sms-ową ofert specjalnych, w szczególności zniżek i nowych diet. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych do celów marketingowych. Aby to zrobić wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na dane kontaktowe firmy wymienione w punkcie pierwszym.

Pkt. 4 Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są udostępniane osobom trzecim w następujących przypadkach:

§  gdy jest to dozwolone przepisami

§  gdy jest to niezbędne do realizacji umowy

§  gdy jest to niezbędne do zrealizowania celów marketingowych

§  lub w razie uprzedniej zgody Klienta

 

Użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są
u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich
danych- zgłaszając to PISEMNIE za pośrednictwem:

SMSA na numer: 786-209- 409, 733-909- 809 

MAILA na firmową skrzynkę: catering@suvibox.pl; bok@suvibox.pl

 

Pkt. 5 Pliki Cookie

Strona www.suvibox.pl korzysta z pików cookie. Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron internetowych. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa będzie działać w oparciu o ograniczone funkcje. Więcej informacji o ciasteczkach : http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

 

W ramach remarketingu korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie.
Są to następujące firmy:

§  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/

§  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

 

Google Analytics

Nasza strona internetowa (www.suvibox.pl) wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www – Google Analytics firmy Google Inc.

Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Google gromadzi informacje od najprostszych (np. język ojczysty użytkownika) po złożone (np. często odwiedzane strony w celu dopasowania reklam do preferencji). Informacje o gromadzonych informacjach (sposobie i celu) można znaleźć pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=plhttps://privacy.google.com/intl/pl/your-data.html

Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy między innymi, np. do przygotowywania kampanii reklamowych bądź dopasowywania ofert do Klientów.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 


SuviBox - catering dietetyczny

trwa ładowanie strony SuviBox...